Lid van verdienste

Sinds begin 2016 kennen we binnen ons koor het predicaat “Lid van verdienste”. In 2023 heeft het speldje een nieuwe lay-out gekregen in verband met de naamswijziging.

Nieuwe speldje

Dit wordt verleend aan leden die, naar het oordeel van het zittende bestuur, een bijzondere betekenis voor de vereniging hebben, of hebben gehad, en/of met hun jarenlange inzet en trouw, hebben bijgedragen aan het floreren van de vereniging.

Een “Lid van verdienste” is een lid dat door het verkrijgen van deze titel bedankt wordt voor zijn of haar verdienstelijke inzet in de afgelopen jaren.

Ieder lid heeft het recht om schriftelijk een ander lid, onder vermelding van de reden, voor een benoeming tot  “Lid van verdienste” voor te dragen.

maart 2024

Piet Klok en Klaas Wijnsma

Cora Berkhoff

Piet Klok, Klaas Wijnsma en Cora Berkhoff zijn een aantal jaren voorzitter geweest van ons koor. Zij ontvingen het nieuwe speldje Lid van Verdienste.

7 september 2020

Berteke Wijnsma

Berteke is in totaal 21 jaar lid van het bestuur geweest, waarvan 18 jaar als secretaris en 5 jaar lid van de activiteitencommissie. Ze heeft 4 jaar de ledenadministratie gedaan en was ook medeoprichter van de Kwartnoot, de voorganger van het clubblad Nootzaken. Door alle jaren heen heeft Berteke het koor mede gedragen!

10 februari 2020

An van Rijn

25 maart 2019

Ineke van Vark

26 maart 2018

Alie van der Kraan

Ali van der Kraan is nu 49 jaar lid. Ze is 13 jaar secretaris geweest en heeft 7 jaar in het bestuur gezeten namens de muziekcommissie. Totaal is Ali 20 jaar bestuurslid geweest. Toen het koor 80 jaar bestond, zat Ali in de voorbereidingscommissie. Voor al die werkzaamheden zijn we Ali als koor en bestuur dankbaar, vandaar de speld van Lid van Verdienste.

27 maart 2017

Lia Bringmann

Op de jaarvergadering van 27 maart is Lia Bringmann benoemd tot Lid van Verdienste en ontving ze het bijbehorende speldje.

Lia is lid vanaf 1993 en is bestuurslid geweest, propagandiste, vice-voorzitter en verzorgt al vele jaren het lief en leed-potje van ons koor. Ze heeft ook aan de wieg gestaan van ons blad De Kwartnoot.

Juni 2016

Wim Hubertse

Wim Hubertse werd op de jaarvergadering van 2016 tot Lid van Verdienste benoemd.

Naast dat Wim al vele jaren lid is van het koor, maakt hij zich al tientallen jaren verdienstelijk door het klaarzetten van de stoelen, de piano en andere spullen voordat de repetitie begint. Hij komt hiervoor elke maandag extra vroeg naar de repetitie. Juist dit onzichtbare, tijdvragende en niet populaire fysieke klusje verdient een extra waardering.

Eerste Lid van Verdienste

Theo Leyten

Theo Leyten, lid van het koor gedurende 38 jaar, is de eerste die het predicaat Lid van Verdienste in ontvangst mocht nemen. Hij was erg blij en vereerd met deze titel. 

Theo is gedurende 38 jaar lid geweest, miste zelden een repetitie en was altijd opgewekt en vrolijk. Met veel pijn moest hij afscheid nemen van het koor. Op deze manier willen wij onze dankbaarheid uiten en blijft hij toch op een speciale manier bij ‘zijn’ koor.

Op 19 oktober 2016 is Theo op 84-jarige leeftijd overleden.

Oude Speldje