Vriend van het koor

Komt u graag naar onze concerten en bent u nog geen Vriend van ons koor?

Het is goed om te weten dat er een achterban is die het koor steunt. Wij hopen daarom van harte dat u Vriend van ons koor wilt worden!

IBAN: NL09INGB0003480897 ten name van CGKH te Heerlen onder vermelding van Vriend van het CGKH.

Als Vriend van het koor krijgt u regelmatig informatie over ons koor en een persoonlijke uitnodiging voor concerten.